ЭХ АНГИЙН БАГШ

ДОРНОД АЙМГИЙН ЕБС-ИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ МЭДЭЭЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ, ЗӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХАНГАНА.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

БОЛОВСРОЛЫН ДАРААГИЙН 15 ЖИЛИЙН ЗОРИЛТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ДЭЛХИЙ ДАЯАР ӨРНӨЖ БАЙНА.

2015-06-23 09:00:09

БОЛОВСРОЛЫН ДАРААГИЙН 15 ЖИЛИЙН ЗОРИЛТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ДЭЛХИЙ ДАЯАР ӨРНӨЖ БАЙНА.

 

Дэлхийн боловсролын чуулган тавдугаар сард Солонгосын Инчеон хотноо боллоо. Дэлхийн боловсролын чуулган болон есдүгээр сард болох  НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн чуулганаар боловсролын салбарт дараагийн 15 жилийн зорилтыг тодорхойлох юм байна. Ингээд энэ боловсролын салбарт дараагийн 15 жилд ямар зорилтууд тавьж байгаа болон өмнөх чуулганаар ямар зорилт тавьсан болохыг “Бүх нийт боловсролын төлөө” иргэний нийгмийн үндэсний эвслээс мэдээлснийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (17) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЭХНИЙ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАСАН БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

2015-06-19 09:11:25

ЭХНИЙ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАСАН БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

Багшаар ажиллах эрх авч эхний жилдээ ажилласан бага боловсролын багш нарын сургалт 2015 оны 6 дугаар сарын 26-аас 7 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтэд явагдах тул дараах багш нар багшлах эрхийн сургалтад хамрагдана.

5 дугаар сургууль-Д.Баярмаа, Шинэ хөгжил цогцолбор сургууль- Б.Цолмон, Баянтүмэн сумын сургууль- Д.Байгалтуяа, Баян-Уул сумын сургууль- Д.Батчимэг Булган сумын сургууль- Г.Булгантамир нар эхний жилийн сургалтад хамрагдах материалаа бүрдүүлэн, хамрагдана уу.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (25) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ- ЁС СУРТАХУУН”-Ы ЦАГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА

2015-06-02 19:08:22

“ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ- ЁС СУРТАХУУН”-Ы ЦАГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА

Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Иргэний боловсрол- ёс суртахуун”-ы цагийн хэрэгжилтийн талаар авч буй судалгааг Хэрлэн сумын 1, 5, Хан-Уул, Шинэ хөгжил цогцолбор сургуулийн бага ангийн тус бүр 10 багшаас авах тул судалгааны хариултыг 6 дугаар сарын 4-ны өдөр Боловсрол, Соёлын газарт ирүүлнэ үү. АСУУЛГА СУДАЛГАА

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (18) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

2015-05-28 15:55:21

БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

Дорнод  аймгийн төвийн 11, сумын 9,  нийт 20 ЕБС дээр 2015.04.16-22-ны өдрүүдэд бага боловсролын хэрэгжилтийн багийн Н.Хандармаа ахлагчтай Р.Нямхүү, Н.Жавзанханд, Ц.Ганцэцэг, Ө.Болорчимэг бүрэлдэхүүнтэй  баг 7 хоног ажиллалаа. 2015.04.16-17-ны өдрүүдэд аймгийн 5 бүсийн “Хүүхэд  бүрийг хөгжүүлэх хичээл үйл ажиллагааны зөвлөгөөнд хичээл ажиглах хэлэлцэх туршлагаа солилцох үйл ажиллагаанд оролцож зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв. Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, бодит байдлыг тодорхойлох, үйл явцын үр дүнд үндэслэн сургалт зохион байгуулах цаашид хийх үйл ажиллагааны зөвлөмжөөр хангах явдал байлаа. Сургуулийн удирдлагууд, багш нар 2015-2016 оны хичээлийн жилд хэрэгжилтийн багаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу ажлаа төлөвлөн ажиллана уу. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (34) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛЖ БУЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

2015-05-28 14:25:33

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ДЭВШҮҮЛЖ БУЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын шинэ хичээлийн жилийн бэлтгэл ажилтай холбоотойгоор 2015-2016 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж буй зорилго, зорилтыг та бүхэнд хүргүүлж байна. Энэхүү зорилго, зорилтод нийцүүлэн өөрийн сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийн жилийн зорилго, зорилтыг багш, ажилтан, эцэг эх, олон нийтийн оролцоотойгоор тодорхойлж хэрэгжүүлэн ажиллана уу. АЛБАН ТООТ, ЗОРИЛТ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (103) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ХӨТЛӨХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ

2015-05-27 09:14:31

ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ХӨТЛӨХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ

Та бүхэнд бага ангийн хувийн хэргийг хөтлөх талаар зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Зөвлөмжийн дагуу хувийн хэргийг хөтөлнө үү. ЗӨВЛӨМЖ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (41) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

2015-05-25 13:35:06

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

2014-2015 оны хичээлийн жилд Боловсролын үнэлгээний төвөөс 6 дугаар сарын 2-5-ны өдрүүдэд 5, 9, 12 дугаар ангийн сурагчдад зохион байгуулах УЛСЫН ШАЛГАЛТ-ын удирдамжийг танилцуулж байна. ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (29) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРАХ БИЧИГТ САНАЛ АВАХ ТУХАЙ/ сургалтын менежерүүдэд/

2015-05-25 11:38:28

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРАХ БИЧИГТ САНАЛ АВАХ ТУХАЙ/ сургалтын менежерүүдэд/ 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага / I-V / ангийн монгол хэлний сурах бичигт шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд бага ангийн багш, бага боловсрол хариуцсан сургалтын менежерээс авах асуулга болон асуулгад хамрагдах багш, удирдах ажилтны тоог тусгасан хүснэгтийг хүргүүлж байна.  Дорнод аймгаас асуулгад хамрагдах багш нарын тоог тус хүснэгтэд анги бүрээр тодорхой тусгасан болно. Иймд өгөгдсөн тооны дагуу асуулга авч, битүүмжлэн тус яамны  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлэх тул 6 дугаар сарын 3-ны дотор цаасаар ирүүлнэ үү. АСУУЛГА, ХУВААРЬ

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (24) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2015-05-22 08:50:06

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийн төслийг хүргүүлж байна. Сургалтын менежерүүд бага ангийн багш нарыг хамруулан хэлэлцүүлж, холбогдох саналыг 2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор Bumtuya@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР    АЛБАН ТООТ

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (38) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“САЙДЫН ЦАГ” УУЛЗАЛТАД БСШУ-НЫ САЙД Л.ГАНТӨМӨР ОРОЛЦОЖ САЛБАРТАА ХИЙЖ БУЙ АЖЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2015-05-22 08:24:59

“САЙДЫН ЦАГ” УУЛЗАЛТАД БСШУ-НЫ САЙД Л.ГАНТӨМӨР ОРОЛЦОЖ САЛБАРТАА ХИЙЖ БУЙ АЖЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Тэрбээр өнгөрсөн жилд   хийсэн ажлаасаа тодорхой 100-г онцоллоо. Тухайлбал  2014-2024 онд Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого-ыг  батлуулсан нь энэ салбарын шинэчлэлийн томоохон ажлын нэг гэж онцолсон  юм. 2014-2024 онд Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд сурлагын амжилты олон улсын  чанарын үнэлгээний судалгаанд хамрагдах, ерөнхий боловсролн сургуульд заах арга зүй, сургалтын технологиор мэргэшсэн магист зэрэгтэй  багш нарын эзлэх хувийг 70 хувьд хүргэх,  сургуулиудыг нэг ээлжээр хичээллүүлэх зэрэг зорилт дэвшүүлжээ. Мөн Монголын 4 сургуулийг Азийн шилдэг 100 их сургуулийн эгнээнд хүргэсэн. Цаашлаад багш нарыг хөгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөөтэй ажлыг тууштай зохион байгуулж байгаа гэлээ.
Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (17) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй