ЭХ АНГИЙН БАГШ

ДОРНОД АЙМГИЙН ЕБС-ИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ МЭДЭЭЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ, ЗӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХАНГАНА.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨРӨЛЖСӨН ОЛИМПИАДЫН АНГИЙН ХУВААРЬ

2015-03-25 16:11:09

ТӨРӨЛЖСӨН ОЛИМПИАДЫН АНГИЙН ХУВААРЬ

Аймгийн төрөлжсөн олимпиад явагдах ангиудын хуваарийг танилцуулж байна. ХУВААРЬ

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (3) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧИЛСӨН 20 ЭМЭГТЭЙ

2015-03-19 08:19:28

ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧИЛСӨН 20 ЭМЭГТЭЙ

Нинжин сэтгэл, гоо үзэсгэлэн, хүч чадал, мэдлэг боловсрол, эрх мэдэл, авьяас чадвар, хичээл хөдөлмөрийнхөө үр шимээр дэлхийн хамгийн том өөрчлөлтүүдийг хийж чадсан 20 ЭМЭГТЭЙГ нэрлэж байна.

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (14) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ЗӨВЛӨГӨӨНД ХИЧЭЭЛ АЖИГЛАХ ХУУДАС

2015-03-16 15:27:07

ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ЗӨВЛӨГӨӨНД ХИЧЭЭЛ АЖИГЛАХ ХУУДАС

Зөвлөлгөөн зохион байгуулах бүсийн төв сургуулийн баг зөвлөлгөөний үед шаардагдах дараах материалуудыг нэгтгэн эмхэтгэж оролцогчдын тоогоор  хувилан тараан өгнө. Зөвлөлгөөний хөтөлбөр, ээлжит хичээлийн төлөвлөлтүүд, хичээл ажиглах хуудас, зөвлөлгөөний үйл ажиллагааг үнэлэх хуудас (эргэн хурааж авч нэгтгэн дараа жилийн төлөвлөлтөд тусгана.) Хичээл ажиглах хуудас, сурагчаас авах асуулга, зөвлөлгөөний үнэлгээний хуудсыг танилцуулж байна. ХИЧЭЭЛ АЖИГЛАХ ХУУДАС, СУРАГЧААС АВАХ АСУУЛГА, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (24) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРТ

2015-03-16 13:50:54

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРТ

Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл үйл ажиллагааны туршлага солилцох зөвлөгөөний удирдамжийг цахимаар хүргүүлсэн билээ.

Та бүхэн сургууль дээрээ 3 дугаар сарын 21-ний дотор удирдамжид заасан зөвлөмжийн дагуу зөвлөгөөний эхний шатыг зохион байгуулж бүсийн зөвлөгөөнд 8 хүнийг оролцуулна. /5-6  бага ангийн багш, сургалтын менежер, захирал/

Сургуулийн зөвлөлгөөнийг 3 дугаар сарын 21-ний дотор, бүсийн зөвлөлгөөнийг бүсийн төв сургуулиуд 4 дүгээр сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулах ба аймгийн нэгдсэн зөвлөгөөн 4 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд болно. Бүсийн сургуулийн хуваарийг танилцуулж байна. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (29) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАРЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ

2015-03-16 11:30:52

ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ДОРНОД АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

БШУ-ны сайдын "Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх тухай" 2014 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор БШУЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 03-ны А/330 дугаар тушаалаар "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааны удирдамж батлагдан гарч  хэрэгжилтийн эхний шатанд явагдаж  байна.

Зорилго: Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааг бүтээлчээр xөтлөн явуулахад багш нар, сургалтын менежер, удирдлага, арга зүйч, эрдэмтэн судлаачид хамтран ажиллаж, багш нарт зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, харилцан суралцах, хэлэлцүүлэг, судалгаа хийх, дидактик шийдэл гаргах зэргээр чанарын шинэчлэлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд оршино. УДИРДАМЖ- ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (27) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

МЭНДЧИЛГЭЭ

2015-03-06 15:30:23

МЭНДЧИЛГЭЭ

Өлгийн зөөлөн бүүвэй сэтгэлээс тань уянгалсан
Өргөлийн цагаан сүү гараас тань цацарсан
Өглөгийн дээд хайр зүрхнээс тань ундарсан
Өрх гэрийн жаргал сэтгэлээс тань гэрэлтсэн 
Cаран гоо бүсгүй òà
нартаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн áàÿðûí ìýíä õ¿ðãýæ, эрүүл энх, аз жаргалтай, инээд баяслаар дүүрэн явахыг хүсэн ерөөе.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (7) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ҮНДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

2015-03-05 14:16:58

ҮНДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

 2015 оноос эхлэн 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь дараах үе шаттай зохион байгуулагдана. Үүнд:

I шат. Онлайн бүртгэлийн үйл ажиллагаа 7-10 хоног

II шат. Онлайн зайн сургалт 30 хоног

III шат. Танхимын сургалт 4-5 хоног

IV шат. Мэргэжлийн шалгалт (цахим хэлбэрээр) тус тус явагдана.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (39) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

"ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2015-02-26 16:55:20

"ҮДИЙН ЦАЙ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжиж буй  “Үдийн цай”  хөтөлбөрийн 2015 оны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтийн тайланг дараах загварын дагуу гарган, 3 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлнэ үү. Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт 3 дугаар сарын 23-ны өдөр нэгтгэн хүргүүлэх тул хугацаандаа улирлын тайланг ирүүлэхийг хүсье.ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАР 

 

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (17) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

5 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ НАРЫН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ БАГШ НАРТ

2015-02-26 13:46:07

5 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ  БАГШ НАРЫН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ БАГШ НАРТ

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаалыг үндэслэн, ерөнхий боловсролын сургуульд 2014-2015 оны хичээлийн жилд 5 дахь жилдээ ажиллаж буй бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх  үндсэн сургалтыг Улаанбаатар хотноо 3 дугаар сарын 2-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Сургалтад оролцогчид багшлах эрхийн үнэмлэх эх хувиар, 2% цээж зураг, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, батлагдсан тарифаар үйлчлүүлсэн зам тээврийн газрын тамга бүхий ирэх, буцах унааны баримт, томилолтын хуудас, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, зөөврийн компьютертэй ирэх, мөн сургалтад оролцогч багш нар туршлага хуваалцах дадлага сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан тул өөрийн ажлын туршлага, амжилт, бүтээлийн сан, орон нутаг, сургуулийн тэргүүн туршлагаа хуваалцах бэлтгэлтэй ирэхийг багш нарт зөвлөж байна. Сургалтад Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн багш Ц.Туяацэцэг, Т.Хэрлэнтуяа, 2 дугаар сургуулийн багш Б.Мөнгөнтуул, Х.Гандолгор, Flower сургуулийн багш Х.Ууганцэцэг нар хамрагдах тул хугацаанд нь бүрэн оролцуулна уу.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (36) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН 3 ДУГААР АНГИЙН БАГШ НАРЫН ЗААХ АРГЫН НЭГДСЭН АЖИЛ БОЛЛОО.

2015-02-23 11:33:54

АЙМГИЙН 3 ДУГААР АНГИЙН БАГШ НАРЫН ЗААХ АРГЫН НЭГДСЭН АЖИЛ БОЛЛОО.

БШУ-ны сайдын 2012 оны А/51 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ном” хөтөлбөр, А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авьяас” хөтөлбөр, бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  хүүхэд нэг бүрийн авьяасыг нээн хөгжүүлж буй байдал, “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд багшийг ажлын байран дээр нь хөгжүүлэхэд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаасаа бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, тайлагнах, туршлага солилцох зорилгоор аймгийн 3 дугаар ангийн багш нарын заах аргын нэгдсэн ажил Хэрлэн сумын 11 дүгээр сургууль дээр зохион байгуулагдлаа. ЗАН-ийн ажилд 35  багш, менежерүүд оролцов.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (51) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй