ЭХ АНГИЙН БАГШ

ДОРНОД АЙМГИЙН ЕБС-ИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ МЭДЭЭЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ, ЗӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХАНГАНА.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ХӨТЛӨХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ

2015-05-27 09:14:31

ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ХӨТЛӨХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ

Та бүхэнд бага ангийн хувийн хэргийг хөтлөх талаар зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Зөвлөмжийн дагуу хувийн хэргийг хөтөлнө үү. ЗӨВЛӨМЖ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (6) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

2015-05-25 13:35:06

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

2014-2015 оны хичээлийн жилд Боловсролын үнэлгээний төвөөс 6 дугаар сарын 2-5-ны өдрүүдэд 5, 9, 12 дугаар ангийн сурагчдад зохион байгуулах УЛСЫН ШАЛГАЛТ-ын удирдамжийг танилцуулж байна. ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (11) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРАХ БИЧИГТ САНАЛ АВАХ ТУХАЙ/ сургалтын менежерүүдэд/

2015-05-25 11:38:28

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРАХ БИЧИГТ САНАЛ АВАХ ТУХАЙ/ сургалтын менежерүүдэд/ 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага / I-V / ангийн монгол хэлний сурах бичигт шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд бага ангийн багш, бага боловсрол хариуцсан сургалтын менежерээс авах асуулга болон асуулгад хамрагдах багш, удирдах ажилтны тоог тусгасан хүснэгтийг хүргүүлж байна.  Дорнод аймгаас асуулгад хамрагдах багш нарын тоог тус хүснэгтэд анги бүрээр тодорхой тусгасан болно. Иймд өгөгдсөн тооны дагуу асуулга авч, битүүмжлэн тус яамны  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлэх тул 6 дугаар сарын 3-ны дотор цаасаар ирүүлнэ үү. АСУУЛГА, ХУВААРЬ

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (7) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2015-05-22 08:50:06

БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийн төслийг хүргүүлж байна. Сургалтын менежерүүд бага ангийн багш нарыг хамруулан хэлэлцүүлж, холбогдох саналыг 2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор Bumtuya@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. БЭЛТГЭЛ ХӨТӨЛБӨР    АЛБАН ТООТ

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (15) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“САЙДЫН ЦАГ” УУЛЗАЛТАД БСШУ-НЫ САЙД Л.ГАНТӨМӨР ОРОЛЦОЖ САЛБАРТАА ХИЙЖ БУЙ АЖЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2015-05-22 08:24:59

“САЙДЫН ЦАГ” УУЛЗАЛТАД БСШУ-НЫ САЙД Л.ГАНТӨМӨР ОРОЛЦОЖ САЛБАРТАА ХИЙЖ БУЙ АЖЛУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Тэрбээр өнгөрсөн жилд   хийсэн ажлаасаа тодорхой 100-г онцоллоо. Тухайлбал  2014-2024 онд Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого-ыг  батлуулсан нь энэ салбарын шинэчлэлийн томоохон ажлын нэг гэж онцолсон  юм. 2014-2024 онд Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд сурлагын амжилты олон улсын  чанарын үнэлгээний судалгаанд хамрагдах, ерөнхий боловсролн сургуульд заах арга зүй, сургалтын технологиор мэргэшсэн магист зэрэгтэй  багш нарын эзлэх хувийг 70 хувьд хүргэх,  сургуулиудыг нэг ээлжээр хичээллүүлэх зэрэг зорилт дэвшүүлжээ. Мөн Монголын 4 сургуулийг Азийн шилдэг 100 их сургуулийн эгнээнд хүргэсэн. Цаашлаад багш нарыг хөгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөөтэй ажлыг тууштай зохион байгуулж байгаа гэлээ.
Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (10) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

5 ДУГААР АНГИЙН УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СЭДВҮҮД

2015-05-21 17:19:42

5 ДУГААР АНГИЙН УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СЭДВҮҮД

Боловсролын үнэлгээний төвөөс боловсруулсан 5 дугаар ангийн улсын шалгалтын жишиг сэдвүүдийг танилцуулж байна.  МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СЭДЭВ, МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХАРИУ, МАТЕМАТИКИЙН СЭДЭВ, МАТЕМАТИКИЙН ХАРИУ, ХҮН БАЙГАЛИЙН СЭДЭВ, ХҮН БАЙГАЛИЙН ХАРИУ

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (22) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

"БАГА БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН" ТАНИЛЦУУЛГА, ЯРИЛЦЛАГЫН УДИРДАМЖ

2015-05-20 11:40:21

"ÁÀÃÀ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН"  ТАНИЛЦУУЛГА, ЯРИЛЦЛАГЫН УДИРДАМЖ

1. Ерөнхий танилцуулга/ Áàãà áîëîâñðîëûг мэргэжлийн áàãøаар хангах зорилтын хэрэгжилт,  багшийн òîî,  áàãøëàõ  ýðõòýé áàãøийн тоо хувь,  çýðýãòýé áàãøèéí òîî, õóâü/

2. Áàãà áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëò, тойргийн хамрагдвал зохих хүүхдийн тоо, тус сургуульд сурч буй хүүхдийн тоо, ñургууль завсардсан сураëöàгчийн тоо, хэддүгээр ангиас завсардсан, түүний шалтгаан

3. Бага ангийн бүлэг дүүргэлт / анги тус бүрээр, намрын тоо- одоогийн тоо, øèëæñýí, èðñýí õ¿¿õäèéí тоо/

4. Ñóðãóóëèàñ äýâø¿¿ëñýí бага боловсролын зорилго, çîðèëò, сургуулийн соёл, ò¿¿íèé õýðýãæèëò, суралцагчдын төлөвшилд гарсан өөрчлөлт, ¿ð ä¿í

5. Бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийн õýðýãæèëò, сурагчдын ахиц амжилт,  ¿ð ä¿í / ДЭЛГЭРЭНГҮЙ/

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (13) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН” БОЛЛОО.

2015-05-19 17:53:22

“ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН” БОЛЛОО.

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх зорилготой бага боловсролын цөм хөтөлбөр улс орон даяар хэрэгжээд  нэг хичээлийн жилийг үдэж байна. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын "Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх тухай" 2014 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 03-ны А/330 дугаар тушаалаар "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа"-ны удирдамж  батлагдан  хэрэгжиж  байгаа билээ.  Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд тавдугаар сарын 15-ны өдөр “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааны туршлага солилцох улсын зөвлөгөөн” амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (27) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЭХНИЙ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

2015-05-19 17:33:00

ЭХНИЙ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

Эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх  танхимын сургалтыг  6 сард зохион байгуулахтай холбогдон танхимын өмнөх онлайн сургалтын хугацааг 21-30 хоног, танхимын дараах онлайн сургалтыг 14 хоног байхаар зохион байгуулалт хийж байгаа тул онлайн сургалт 05 сарын 18-аас эхлэхийг анхаарна уу. Багш нар Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн “Багшийн цахим кампус”-т холбогдон онлайн сургалтадаа хамрагдана уу.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (11) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИНД ДЭМЖИХ НЬ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН БОЛЛОО.

2015-05-12 15:33:57

“БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ГЭР БҮЛИЙН ОРЧИНД ДЭМЖИХ  НЬ” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН БОЛЛОО.

Дорнод аймагт  “Бага насны хүүхдийн хөгжлийг гэр бүлийн орчинд дэмжих  нь” үндэсний чуулган 2015 оны 5 дугаар сарын 5-8-ны өдрүүдэд амжилттай болж өндөрлөлөө. Чуулганд аймгуудын ЗДТГ-ын Нийгмийн Бодлогын хэлтсийн дарга, БСГ-ын дарга, СӨБ болон бага боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар, сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, сумын Засаг дарга дарга, эцэг эхийн төлөөлөл, олон улсын болон дотоодын ТББ-ын нийт 110 гаруй төлөөлөл оролцлоо. Чуулганд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны дэд сайд Я.Төмөрбаатар, БСШУЯ-ны Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтсийн дарга Б.Гантулга, ХИС-гийн Монгол дахь захирал Мицуаки Тоёода, БСШУЯ-ны Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд, ХИС-ийн ажилтнууд багаараа ирж ажиллалаа.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (15) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй