ЭХ АНГИЙН БАГШ

ДОРНОД АЙМГИЙН ЕБС-ИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ МЭДЭЭЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ, ЗӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХАНГАНА.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

2016-08-26 18:28:58

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

Бямба гарагт буюу 2016 оны 08 сарын 27-ны өдөр аймгийн Тусгаар тогтнолын талбай дээр "Сурах бичиг"-ийн үзэсгэлэн худалдаа "Таны ном" номын дэлгүүр зохион байгуулах тул тул багш, эцэг эх, сурагчдаа оролцуулна уу.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ХЭРЛЭН СУМЫН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

2016-08-26 16:07:45

ХЭРЛЭН СУМЫН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛД ХИЙСЭН ХЯÍÀËÒ ØÀËÃÀËÒÛÍ ТУХАЙ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын баталсан 2016.08.18-ны өдрийн 01/222 удирдамжаар тус аймгийн боловсролын байгууллагуудын хичээлийн шинэ бэлтгэл ажилд Боловсролын тухай, Бага, дунд боловсролын тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Эрүүл мэндийн тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулж, дүгнэлт гаргах зорилготойгоор хяналт тавьж ажиллалаа. ДҮГНЭЛТ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРАХ БИЧИГ, ЖУРНАЛЫН ХУВААРИЛАЛТ

2016-08-26 15:38:51

СУРАХ БИЧИГ, ЖУРНАЛЫН ХУВААРИЛАЛТ

2016-2017 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангид  нэмэлтээр ирсэн сурах бичгийн хуваарийг танилцуулж байна. Сургуулиуд 1-5 дугаар ангийн журнал болон анги удирдсан багшийн дэвтэр, сурах бичгээ 8 дугаар сарын 30-ны дотор татаж авна уу. СУРАХ БИЧИГ, ЖУРНАЛЫН ХУВААРИЛАЛТ

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

САЙХАН АМРААРАЙ.

2016-06-30 17:03:05

САЙХАН АМРААРАЙ.

Зуны зугаатай өдрүүдээ бүтээлч, идэвхтэй, дурсамжаар дүүрэн, аз жаргалтай өнгөрүүлэхийг хүсье. 8 дугаар сард нэрийн блогоор уулзацгаая. Сайхан амарцгаагаарай.

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2016-06-14 15:24:32

СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН  ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ  

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төслийн багаас та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг айлтгаж байна. СТХ-ийн эцсийн тайлангаа цэгцлүүлэхдээ дараах зүйлийг анхаарна уу.

ҮҮНД:

1. Сургууль бүрээс эцсийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг тус тусад нь гарын авлагад заасны дагуу хүлээн авч төслийн ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгнө.

2.Үйл ажиллагааны тайланг хүлээн авахдаа задгай мэдээллийг Arial 11, хүснэгтэн доторх мэдээллийг Arial 10-аар мөрийг тэгшлүүлэн нэгэн ижил жигдлэн бичүүлсэн байх

3.Сургуулиуд үйл ажиллагааны тайланг 6-8 хуудаст багтаах, зурган мэдээлэл нь 4-8 зураг байх ба зургандаа тайлбар бичиж хүснэгтэд байршуулсан байх

4.Мэргэжилтнүүд эцсийн тайлангаа нэгтгэхдээ WORD-оор өгөх ба форматыг сургуультай адил шаардлагыг хангасан байх ба тухайн аймгийн төслийн тооноос хамааран 8-10 хуудаст багтаан бичнэ.

5.Эцсийн тайланг 6 сарын 20-22-ны хооронд төслийн нэгжид илгээсэн байна.

6.Тайланг дараах хаягаар цахим хэлбэрээр илгээнэ үү. (jalbuu.naran@gmail.com)

 

                                                                                   Төслийн ажлын хэсэг

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ХУВИЙН ХЭРГИЙН ТАТАН АВАЛТЫН ТУХАЙ

2016-06-04 09:42:07

ХУВИЙН ХЭРГИЙН ТАТАН АВАЛТЫН ТУХАЙ

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын хувийн хэргийн хэвлэлтийн байдал яамнаас шалтгаалахгүйгээр удааширч байгаа тул захиалга өгсөн боловч хүлээн аваагүй аймаг, сургуулиуд 9-10 сард татан авах  талаар сургуулиудад мэдээлэл хүргэнэ үү.Захиалгын данс өөрчлөгдөж байгаа тул шинээр захиалга хийхгүй байхад анхаарна уу.Захиалга хийсэн баримтаа хадгалж байгаад, зар хүргэсэн үед хувийн хэргийг татан авна.

  Ч.Ганцэцэг: Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтэс, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам,  Утас: 266295,Цахим хаяг: gantsetsegch@mecs.gov.mn, Хаяг: Засгийн газрын III байр, 419 тоот

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДӨД СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭМЛЭХНИЙ БИЧ

2016-06-02 11:45:26

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДӨД СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭМЛЭХНИЙ БИЧИЛТЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ

        Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны “Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох тухай” 112 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын заалтыг баримтлана.

Дөрөв. 1.1.... суурь, бүрэн дунд боловсролын тухайн түвшний жилийн эцсийн сурлагын амжилтын дундаж хувь, түүнд харгалзсан дүнгийн жагсаалтыг анги удирдсан багш гаргаж, зөвхөн тухайн суралцагч, эцэг эхэд танилцуулан гарын үсэг зуруулсан байна гэсэн заалтыг үндэслэн

o    Суурь боловсролын түвшинд (2012-2013 оны хичээлийн жилд 6 дугаар ангид суулийн үсрэлт болсон тул)7-9 дүгээр ангийн сурлагын дүнгийн дундаж,

o    Бүрэн дунд боловсролын түвшинд 10-12 дугаар ангийн сурлагын дүнгийн жилийн эцсийн дүнг дундажлан боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхний дүнг бичнэ. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ТӨСЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

2016-05-26 09:46:34

ТӨСЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

“Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь” төслийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх тайланг 5 дугаар сарын  3 дугаар 7 хоногт  ирүүлэх хугацааг 2015-2016 оны бага боловсролын багш нарын хүрээнд зохион байгуулах ажлын хуваарьт оруулан 2015 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр Bumtuya.miniih.com  хаягаар хүргүүлсэн билээ. Тиймээс 5 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд багтаан үр дүнгийн тайланг ирүүлнэ үү.

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛ ЗАСАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

2016-05-25 08:13:16

ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛ ЗАСАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

(Шалгалтын материал засах багш нарын тоогоор хувилна.)

5, 9, 12 дугаар ангийн бүх хичээлийн хувьд шалгалтын сэдэв даалгавар нь 2 хэсгээс тогтож байгаа бөгөөд сонгох хэлбэрийн хариулттай даалгаврууд нь 1-2оноотой. Задгай хэлбэрийн хариулттай даалгаврууд нь хүнд хөнгөний зэргээс хамааран харилцан адилгүй оноотой байна.

Нэгдүгээр хэсгийн сонгох хариулт бүхий даалгаврын хувьд:

Сурагч нь өөрийн хамгийн “зөв” гэсэн хариуг сонгож шалгалтын материалын  хамгийн ард байх Сонгох даалгаврын хариулт гэсэн хүснэгтийн “Хариултаа тэмдэглэх хэсэг”гэсэн хүснэгтэд бичиж тэмдэглэнэ. 5-р ангийн сурагчдын хариултыг шалгагч багш энэхүү хүснэгтэд хуулж бичнэ. Хариултаа тэмдэглэх хэсэгт бичигдсэн хариултыг Боловсролын салбарын мэдээллийн нэгдсэн системд шивж оруулна. 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР

2016-05-25 08:08:53

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР

Улсын шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад туслах зорилгоор энэхүү тайлбарыг хүргүүлж байна. Улсын шалгалтын сэдэв даалгаврын болон үнэлэх аргачлалын файлыг CD-ээр хүргүүлсэн байгаа. Энэхүү CD-г сургууль болгонд хүргэх ажлыг аймаг, дүүргийн БСГ(БХ)  зохион байгуулна. Та бүхэнд хүргэгдсэн CD-д 3-н хавтас, 2 файл байгаа. Үүнд:

-       install хавтаст шалгалтын сэдэв болон түлхүүрийн файлын уншигч програм /pdf/ байгаа бөгөөд PDF уншигч програмгүй компьютерт install хавтасны foxitreader програмыг суулгаж ажиллуулна.

-       SEDEVгэсэн хавтаст шалгалтын өдрийн хаягтай хавтаснууд байгаа бөгөөд тэдгээрт тухайн өдрийн шалгалтын сэдвүүд байна.

-       TULKHUUR гэсэн хавтаст шалгалтын өдрийн хаягтай хавтаснууд байгаа бөгөөд тэдгээрт тухайн өдрийн шалгалтыг засахад зориулсан үнэлгээний схем байгаа болно.

-       Шалгалт авах багшид зориулсан “Багшийн зөвлөмж” – ийг шалгалт авах багш нарт хувилан өгч судлуулна.

-       Сурагчдад зориулсан “Зөвлөмж” – ийг  шалгалтын заалны тоогоор хэвлэж, шалгалт эхлэхийн өмнө сурагчдад уншиж сонсгоно. Сурагчдын шалгалтын гүйцэтгэлийн засалтыг хэрхэн явуулах тухай зөвлөмжийг баримтлан засалтын үйл ажиллагаагаа явуулаарай. Энэхүү зөвлөмжийг мэйлээр хүргүүлж байгаа болно.

БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй