ЭХ АНГИЙН БАГШ

ДОРНОД АЙМГИЙН ЕБС-ИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ НАР, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ МЭДЭЭЛЭЛ, АРГА ЗҮЙ, ЗӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХАНГАНА.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨСЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

2016-05-26 09:46:34

ТӨСЛИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

“Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь” төслийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх тайланг 5 дугаар сарын  3 дугаар 7 хоногт  ирүүлэх хугацааг 2015-2016 оны бага боловсролын багш нарын хүрээнд зохион байгуулах ажлын хуваарьт оруулан 2015 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр Bumtuya.miniih.com  хаягаар хүргүүлсэн билээ. Тиймээс 5 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд багтаан үр дүнгийн тайланг ирүүлнэ үү.

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛ ЗАСАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

2016-05-25 08:13:16

ШАЛГАЛТЫН МАТЕРИАЛ ЗАСАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨМЖ

(Шалгалтын материал засах багш нарын тоогоор хувилна.)

5, 9, 12 дугаар ангийн бүх хичээлийн хувьд шалгалтын сэдэв даалгавар нь 2 хэсгээс тогтож байгаа бөгөөд сонгох хэлбэрийн хариулттай даалгаврууд нь 1-2оноотой. Задгай хэлбэрийн хариулттай даалгаврууд нь хүнд хөнгөний зэргээс хамааран харилцан адилгүй оноотой байна.

Нэгдүгээр хэсгийн сонгох хариулт бүхий даалгаврын хувьд:

Сурагч нь өөрийн хамгийн “зөв” гэсэн хариуг сонгож шалгалтын материалын  хамгийн ард байх Сонгох даалгаврын хариулт гэсэн хүснэгтийн “Хариултаа тэмдэглэх хэсэг”гэсэн хүснэгтэд бичиж тэмдэглэнэ. 5-р ангийн сурагчдын хариултыг шалгагч багш энэхүү хүснэгтэд хуулж бичнэ. Хариултаа тэмдэглэх хэсэгт бичигдсэн хариултыг Боловсролын салбарын мэдээллийн нэгдсэн системд шивж оруулна. 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР

2016-05-25 08:08:53

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР

Улсын шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад туслах зорилгоор энэхүү тайлбарыг хүргүүлж байна. Улсын шалгалтын сэдэв даалгаврын болон үнэлэх аргачлалын файлыг CD-ээр хүргүүлсэн байгаа. Энэхүү CD-г сургууль болгонд хүргэх ажлыг аймаг, дүүргийн БСГ(БХ)  зохион байгуулна. Та бүхэнд хүргэгдсэн CD-д 3-н хавтас, 2 файл байгаа. Үүнд:

-       install хавтаст шалгалтын сэдэв болон түлхүүрийн файлын уншигч програм /pdf/ байгаа бөгөөд PDF уншигч програмгүй компьютерт install хавтасны foxitreader програмыг суулгаж ажиллуулна.

-       SEDEVгэсэн хавтаст шалгалтын өдрийн хаягтай хавтаснууд байгаа бөгөөд тэдгээрт тухайн өдрийн шалгалтын сэдвүүд байна.

-       TULKHUUR гэсэн хавтаст шалгалтын өдрийн хаягтай хавтаснууд байгаа бөгөөд тэдгээрт тухайн өдрийн шалгалтыг засахад зориулсан үнэлгээний схем байгаа болно.

-       Шалгалт авах багшид зориулсан “Багшийн зөвлөмж” – ийг шалгалт авах багш нарт хувилан өгч судлуулна.

-       Сурагчдад зориулсан “Зөвлөмж” – ийг  шалгалтын заалны тоогоор хэвлэж, шалгалт эхлэхийн өмнө сурагчдад уншиж сонсгоно. Сурагчдын шалгалтын гүйцэтгэлийн засалтыг хэрхэн явуулах тухай зөвлөмжийг баримтлан засалтын үйл ажиллагаагаа явуулаарай. Энэхүү зөвлөмжийг мэйлээр хүргүүлж байгаа болно.

БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“БАГА БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН” ТАЙЛАНГИЙН ЧИГЛЭЛ

2016-05-18 11:13:16

“БÀÃÀ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН” ТАЙЛАНГИЙН ЧИГЛЭЛ

2015-2016 оны хичээлийн жилийн “Бàãà áîëîâñðîëûí цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн” тайлангийн чиглэлийг хүргүүлж байна. Òàйланд туршлага болохуйц ¿éë àæèëëàãààíû çóðàã, ãðàôèê, бичлэгийг îðóóëíà. Сургалтын менежерүүд үйл ажиллагааны тайлангаа word программаар бэлтгэн 2016 îíû 6 äóãààð ñàðûí 3ы дотор Bumtuya@yahoo.com хаягаар  ирүүлнэ үү. ТАЙЛАНГИЙН ЧИГЛЭЛ

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТОВ

2016-05-13 18:43:54

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТОВ

2015-2016 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.Улсын шалгалтын 2014, 2015 оны сэдвүүдийг танилцуулж байна. ШАЛГАЛТЫН СЭДВҮҮД

Анги

Шалгалтын нэр

Шалгалт авах өдөр,  эхлэх цаг

 
 

5-р анги

Байгаль шинжлэл

6-р сарын 2-нд  1300 цагт

 

Математик

5-р сарын 31-нд 1300 цагт

 

Монгол хэл

5-р сарын 26-нд 1300 цагт

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

2016-05-08 11:04:47

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/240 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөө”-г үндэслэж, хичээл, үйл ажиллагааны цагийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, байвал зохих бага ангийн мэргэжлийн багшийн тоо, одоо багшилж байгаа багш нарын тоо, нийт бага ангийн багшийн цагийн гүйцэтгэл ба илүү цагийн тооцоог гарган, сургуулийн бага ангийн батлагдсан хичээлийн хуваарийн хамт Bumtuya@yahoo.com хаягаар 5 дугаар сарын 12-ны дотор ирүүлнэ үү. Мөн 5 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 5 дугаар ангийн монгол хэл, математик, хүн байгалийн шалгалтын анализыг /excel/-ээр 5 дугаар сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү.

 
Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“САЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” УРАЛДААНЫ ТАЛААР

2016-05-06 13:41:27

“САЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” УРАЛДААНЫ ТАЛААР

 “Сайн хичээлийн технологи” уралдаанд ерөнхий боловсролын 15 сургуулиас 101 хичээл, үйл ажиллагааны бичлэг болон ээлжит хичээлийн хөтөлбөр ирүүлээд байна. Сумдын сургуулиас 5 дугаар сарын 6-ныг дуустал хүлээн авах тул хугацаандаа ирүүлэхийг хүсье.  “САЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” УРАЛДААНЫ БҮРТГЭЛ

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЗӨВЛӨМЖ

2016-05-06 11:09:54

ЗӨВЛӨМЖ

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын бага боловсролын цөм хэрэгжилтэд БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэн, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Нийслэлийн боловсрол, соёлын газар хамтран мониторинг хийсэн.  Ажлын хэсгийн мониторингийн дараах зөвлөмжийг сургуулийн удирдлага, багш нарүйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэхийг хүсье.ЗӨВЛӨМЖ 

 

 

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

2016-05-02 10:13:15

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД

5 дугаар ангийн сургалтын цөм хөтөлбөрийí хэрэгжилт, тухайн ангийн ìîíãîë õýë, ìàòåìàòèê, хүн байгаль судлагдахууны түвшинд эзэмших чадварыг үнэлэх, бага боловсролын улсын шалгалтын бэлтгэлийг хангах  зорилгоор 2016 îíû 5 дугаар ñàðûí 5-íы  ºäðèéí  8 öàã 45 минутаä монгол хэлний шалгалт,  10 цаг 30  минутад хүн ба байгалийн шалгалт,  5 дугаар ñàðûí 6-íы  8 öàã 45 минутаä ìàòåìàòèêèéí øàëãàëò  тус тус зохион байгуулагдана. Шалгалтын сэдвийг 5 дугаар сарын 2-ны өдөр бичиг хэргийн ажилтан Ө.Ариунтуяагаас авч, хувилах бэлтгэлийг хийнэ үү.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

“ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР ХҮҮХЭД БҮРИЙН ХӨГЖИЛД “БОЛОВСРОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН” АМЖИЛТТАЙ ЯВА

2016-04-26 18:00:03

ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР ХҮҮХЭД БҮРИЙН ХӨГЖИЛД “БОЛОВСРОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН” АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА.

“Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр хүүхэд бүрийн хөгжилд “Боловсролын үндэсний чуулган” 2016 оны 4 дүгээр сарын 19-23-ны өдрүүдэд 5 өдөр үргэлжлэн амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Тус арга хэмжээ нь
1. Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн хүрээнд хэрэгжих 2 дахь шатны 450 сургуулийн “Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийн батламж гардуулах үйл ажиллагаа, 21 аймаг, 9 дүүргийн эхний шатны 200 төслийн хэрэгжилтийн явцын талаарх мэдээлэл, туршлага  солилцлоо.
2. “Сайн хичээл үйл ажиллагааны улсын зөвлөгөөн” СӨБ-ын 90, Бага, суурь боловсролын  240 сайн хичээл, үйл ажиллагаа” 8 сургууль, 3 цэцэрлэгт амжилттай зохион байгуулагдлаа.
3. “Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр –Хүүхэд бүрийн хөгжилд” эсээний аяны шилдэг 36 илтгэл танилцуулах, сонсох үйл ажиллагаа  “Ном”, “Авьяас”, “Сайн хичээл, үйл ажиллагаа” манай сургуульд, орон нутагт, миний амьдралд гэсэн салбар илтгэлүүд уншигдлаа. 
Манай аймгийн цэцэрлэг, сургуулийн эрхлэгч, захирал, багш, хүүхэд, эцэг эхчүүдийн төлөөлөл амжилттай оролцлоо. Булган сумын сургуулийн эцэг эхийн төлөөлөл Соёлчхүү “Авьяас хөтөлбөр манай орон нутагт” эсээгээр тусгай байр эзэлж “Батламж”, 500,000 төгрөгөөр шагнууллаа. Мөн “Сайн хичээл үйл ажиллагаа”-нд сайн хичээлээс Хан-Уул цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш Д.Энхжаргал/ математик/, багш Ч.Сувдаа /хүн байгаль/, 2 дугаар сургуулийн багш Б.Энхнайрамдал / иргэний боловсрол/ үйл ажиллагаа, 5 дугаар сургуулийн багш А.Мядагмаа/ монгол хэл/ улсад түгээх 10 хичээлд орсон.

Нийтэлсэн : Bumaa | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй